Güncel | Yazarlar | Güne Bakış | Ekonomi | Aktüel | Magazin | Spor | Televizyon | Saklambaç | Astroloji | Ana Sayfa 04 Ekim 2006

İslamda akıl ve bilim

İslam'da konulan ilk esas akıl yürütmedir. Akıl, imanın elde edilmesi için şarttır. İslam dini, bu yüzden akıl sahiplerini muhatap almıştır. Aklı olmayanın dini yoktur. Allah'ın birliğine çağrıda, sadece akla dayanılır. Bu sebeple hangi konu olursa olsun, gerçek, kesin ve doğru bilgiye öncelik verilmiştir. Özellikle dini bilginin ve itikadi konulardaki bilginin gerçeğe uygun, sabit ve kesin bilgi olmasına daha çok önem verilmiştir. Gerçekle çelişen bilgiler; taklit, şek ve şüpheye dayalı inançlar; temelsiz yorum ve teviller ve kaynağı ispat edilememiş haberler, güvenilir bilgi üretiminde kullanılamaz.

Her
ilim bir ibadettir
İslam'da bilimsel zihniyetin temelini, "bilginin bir değer olduğu", "bilginin sınırsız olduğu" ve "bilenle bilmeyenin bir olmayacağı" anlayışı oluşturur. Buna yönelik her çeşit ilmi faaliyet bir ibadettir. Her bir Müslüman'ın, bilgi üretme, öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin içinde olması gereklidir. Yani Müslüman alim/öğretici, öğrenci, dinleyici veya bunlara destek veren, sevip sayan birer özne olmalıdır. İlim, temel bir değer, erdem ve güçtür. Bilgi elde etmenin, zamanı, cinsiyeti, mekanı yoktur. Ayrıca bilgi tüm insanlığın ortak değeridir.
Mutlak ve sınırsız bilgi sahibi olan sadece Allah' tır. Allah, herhangi bir delile ve araca ihtiyaç duymadan kendiliğinden bilir; ancak insan, aklıyla, delillerle, belli yollarla bilir. İnsan ise sınırlı ve mutlak olmayan bir bilgiye sahiptir. İlahi bilgi ezeli ve değişmez bir bilgidir; beşeri bilgi ise sürekli değişen ve gelişen bir bilgidir.
Kur'an-ı Kerim, inmeye başladığı ilk günden itibaren, insanları ilme, bilmeye, öğrenmeye davet etti. Ayrıca varlıklar üzerinde düşünmeye ve düşüncelerini sağlam delillere dayalı olarak ortaya koyup tartışmaya çağırdı. Akla, akıl yürütmeye, düşünmeye ve tefekkür etmeye dair ayetlerin sayısının 700'den fazla olduğu görülmektedir. Kur'an'a göre, sağlam bilgiye dayanmayan, herhangi bir akli veya vahyi temeli bulunmayan söz, fikir ve davranışlar geçersiz ve gerçek dışı kabul edildi. (25. Furkan, 5; 68. Kalem, 15; 73. Mutaffifin, 13)

İslam
medeniyet dinidir
Bilgi, başta insan olmak üzere bütün varlıklar ve toplumlar arasında en önemli güç ve üstünlük ölçütüdür. İnsanın bilme yeteneği ve bu konudaki başarısı, onu melekler de dahil bütün yaratıkların üstüne çıkartmıştır. Hz. Peygamber'in meleklere ve diğer varlıklara üstünlüğü, nesnelerin/varlıkların isimlerini saymasından dolayıdır ve tamamen bilgiye dayanmaktadır. Kur'an, pek çok ayette özellikle bilen, düşünen, akleden, ibret alan toplumları, bilgi toplumu, düşünen toplum ve akleden toplum olarak övmektedir. (Örneğin 30. R21; 2. Bakara, 164)
Kur'an-ı Kerim, bilginin peşinden koşmayı, onu öğrenip öğretmeyi ve biriktirmeyi, araştırmayı, incelemeyi, akletmeyi ve düşünmeyi ibadet olarak görür. Bilgi, insan için bir erdem ve kalite işaretidir. Bundan dolayı her bilenden daha iyi bir bilen vardır.
Hz. Peygamber de buna uygun olarak ilmi, ilim öğretme, ilim öğrenme, bilgi aramak için seyahat etme, ilim adamını, ilim öğrenmek isteyen öğrencileri ve bu yolda çekecekleri sıkıntıları öven, her yaştaki insanı ilme yönelten sözler söylemiştir. Müslümanlar, Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in ilme teşvik edici emirlerine uymaya çalıştılar. Kısa sürede dünyanın çeşitli yerlerinde İslam' ı yaymaya ve fethettikleri yerlerdeki insanlığın ortak birikimi olan ilmi mirası alıp değerlendirmeyi ve onu geliştirmeyi bir görev bildiler. Bunun sonucunda İslam, ilim ve medeniyet dini olarak kabul edildi.
GÜNCEL
Delinin Delinin zoruna bak
Papa'ya 'Müslüman ordusuna hizmet etmek istemiyorum' diye mektup...
Dünyada lüks mekân
İkinci 'Büyük' uyarı
Uydurma hadisler
Emine'ye ne oldu!
Ecel makas attı
Obezler tiryaki gibi
SPOR
Bakalım Bakalım hanginiz daha büyük!
Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlarımız için asıl büyüklük...
Terim köpürdü
Zico'ya gönderme
Oh be!.. Polat varmış
Tigana'ya ek süre
Sağır dünya şampiyonu
Fenerbahçe'nin rakiplerini...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAVA DURUMU
ISTANBUL - Par. Bul. 22 C,Açık 14 C
ANKARA - Par. Bul. 19 C,Par. Bul. 7 C
IZMİR - Açık 29 C,Açık 15 C
ANTALYA - Par. Bul. 30 C,Açık 20 C
ADANA - Yağmur 28 C,Par. Bul. 18 C
EKONOMİ
IMKB E: 36.830,440 D:% -0,41
DOLAR S: 1,507 D:% 0,27
EURO S: 1,919 D:% 0,16
AKTÜEL
GÜNE BAKIŞ
EKONOMİ
GÜNCEL
  Güncel | Yazarlar | Güne Bakış | Ekonomi | Aktüel | Magazin | Spor | Televizyon | Saklambaç | Astroloji | Künye | Ana Sayfa
    Copyright © 2003, 2006 - Tüm hakları saklıdır.
Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretim ve Tasarım  Merkez Bilgi Grubu